תפריט נגישות
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ולוחמים בני מ.א. מנשה, אשר נפלו במערכות ישראל בעת שירותם בצה"ל, במחתרות, בשירותי הביטחון ובפעולות איבה.

נזכור אותם לעד


חיפוש נופלים

בניית אתרים: