תפריט נגישות

מורשת קרב ואנדרטאות

גלעד לבוגרי כפר הנוער אלוני יצחק שנפלו במערכות ישראל

גלעד לבוגרי כפר הנוער שנפלו במערכות ישראל

הגלעד ניצב על גבעה, הסמוכה לכפר הנוער אלוני יצחק.
הגלעד לנופלים הוא קיר מעוגל, העשוי מקשת בטון. נתונים עליו באותיות מתכת שמותיהם של 14 חניכי הכפר, שנפלו במערכות ישראל. כן נאמר בו: "נזכור את חברינו תלמידינו אשר נפלו במערכות ישראל". סביב הגלעד רחבה מרוצפת, ובה מתקיימים טקסי הזיכרון.
את האתר תכננה הנהלת הכפר, והוא הוקם בשנת 1960.

בניית אתרים: