תפריט נגישות

מורשת קרב ואנדרטאות

אנדרטה לחברי משק רגבים ובניו שנפלו במערכות ישראל

אנדרטה לחברי המשק ובניו שנפלו במערכות ישראל

האנדרטה ניצבת ליד ברכת השחייה.
ראשיתה של האנדרטה בפסל, מעשה ידיו של רפאל (רולן) ברנס חבר הקיבוץ, לזכר דויד (דדי) שטיינר. דדי נפל בקרבות ירושלים ביום השני למלחמת ששת הימים, כ"ז באייר תשכ"ז (6.6.1967), כאשר רץ לחלץ פצוע. האנדרטה בנויה מברזל, והיא כפסל גבוה בעל רגליים, הניצב על בימת אבן. על קיר האבן כתוב באותיות ברזל גדולות "דדי". מאחורי יותר הוצבו במקום קורות עץ, הנושאות לוחיות ובהן שמותיהם של שבעה חללי צה"ל, שנפלו אחרי מלחמת ששת הימים. קורות העץ תוחמות רחבת הנצחה, שבה מתקיימים טקסי הזיכרון לנופלים.

בניית אתרים: