תפריט נגישות

מורשת קרב ואנדרטאות

מענית - עמדה קדומנית בשומרון

אודות

עם פרוץ המהומות, בדצמבר 1947, היתה מענית הנקודה היהודית הקיצונית ביותר במזרח השרון הצפוני. מענית נמצאת למרגלות הרי השומרון. הישוב שוכן בראש גבעה (74 מ') הבולטת מעל-פני השטח.
הקבוץ הותקף מספר פעמים בתקופת מלחמת העצמאות. תחילה ע"י מאות רבות של אנשי כנופיות ולאחר פלישת צבאות ערב, ע"י צבא עיראק. קרבות עזים התנהלו מסביב למשק שחלק מבתיו נהרסו כליל.
ב- 18 ביולי 1948, יום לפני ההפוגה השניה, התחולל קרב עז ביותר. השתתפו בו אנשי חטיבת "אלכסנדרוני", חברי מענית וגם חברים ממשקים סמוכים.
תחת הפגזה כבדה התקדם האויב והגיע כמעט לגדר המשק. בינתיים הגיעה תגבורת מחיילי "אלכסנדרוני" ובעזרתה הונס האוייב.

בניית אתרים: