תפריט נגישות

סגן צבי מגן מוצנוב ז"ל


לאות ולעדות כי
סגן
צבי
מגן
מוצנוב
ז"ל
מ.א. 943175
גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור

ביום ה-6 ביוני 1967, בקרב על שיחרור ירושלים, לחם סגן צבי מגן ז"ל כמפקד מחלקה בגדוד צנחנים. בעת הלחימה הוביל בראש מחלקתו ופרץ קדימה. כאשר נעצר הכוח מול מצדית, שחסמה באש רצופה את אפשרויות המעבר, הסתער אישית כדי לחסלה. בעת ביצוע משימה זו נפגע ונהרג.

על מעשה זה הוענק לו עיטור המופת
תמונת סמל עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא ההגנה לישראל "מופת נתתיך לבית ישראל" (יחזקאל יב, ו)

רא"ל דוד אלעזר
ראש המטה הכללי
6/6/1967
ניסן תשל"ג
בניית אתרים: